Hovedrengjøring

Hovedrengjøring som normalt bør gjennomføres én til to ganger i året.

Hovedrengjøring

Selv med godt daglig renhold vil det over tid være områder som trenger ekstra behandling. Dette dreier seg blant annet om flater som ikke rengjøres daglig, slik som vegger og tak. Det kan være avleiringer, kalk, smuss og støv på vanskelig tilgjengelige steder. Avhengig av type lokale, smussgrad og frekvens på daglig renhold så bør det utføres hovedrengjøring 1-2 ganger i året. Sommerferie og jul er ofte perfekt fordi aktiviteten i lokalene er mer begrenset. Vi anbefaler å bestille hovedrengjøring i god tid.

Våre ulike renholdstjenester:

Daglig renhold

Daglig rengjøring av næringsbygg og arbeidplasser.

Hovedrengjøring

Hovedrengjøring som normalt bør gjennomføres én til to ganger i året.

Gulvpleie

Slitte gulv kan ofte rehabiliteres. Få gulvene til å se nye ut!

Spesialrenhold

Renholdsoppgaver hvor det stilles spesielle krav.

Smittevern og desinfisering

Renhold med fokus på å redusere smitte.

Trappevask for borettslag

Trappevask i borettslag og sameier i Oslo og Viken.

Vinduspuss

Utføres høyt og lavt - ute og inne. Vi ordner om nødvendig med tillatelser fra kommune, lift, leie av fortau, sperring av trafikk, skilting osv.

Godt renhold som er fokusert på å redusere smitte er nå enda viktigere enn før!

Conluo er opptatt av engasjerte og dyktige medarbeidere

«Du merker at ledelsen i Conluo virkelig bryr seg om sine ansatte. De står frem i rengjøringsbransjen som en seriøs og engasjert aktør. Folkeuniversitetet ønsker å jobbe med ordentlige og respekterte bedrifter, og det er virkelig Conluo. De har en visjon om hvem de ønsker å være, og gjør alt de kan for å virkeliggjøre denne visjonen.«